Ms Sql tabloda bir kolonun dilini değiştirme

Aşağıdaki sql kodu ile mssql de tabloda  kolonda dil değişikliği (collaction) yapılır

ALTER TABLE TABLO_ADI
 ALTER COLUMN KOLON_1 VERI_TIPI COLLATE DIL_DEGERI(COLLACTION_NAME)
ALTER TABLE TABLO_ADI
 ALTER COLUMN KOLON_2 VERI_TIPI COLLATE DIL_DEGERI(COLLACTION_NAME)

Ms sql'de stored procedure'e liste yada dizi göndermek

Ms sql'de stored procedure içine bir liste yada dizi göndermek istiyorsanız aşağıdaki yöntemi kullanabilirsiniz.

CREATE PROCEDURE [dbo].[SPADI]
@listparametreadi nvarchar(600)
AS
BEGIN

DECLARE @SQL varchar(700)

SET @SQL = 'select * from TABLOADI where id in ('+@listparametreadi +')'

EXEC(@SQL)
END


parametreyi aşağıdaki şekilde göndermeniz lazım. string olarak

1,2,45,56,8,23